Combo go.dot vs. !YO!

with go.dot

check: www.t34.de.vu